Palvelut 2018-07-05T11:12:36+03:00
Palvelut yrityksille
Palvelut yksityishenkilöille

Lakitoimistopalvelut yrityksille

Yhtiön alkutaipaleella

↳ Perustamissopimukset

↳ Osakassopimukset

↳ Yhtiöjärjestykset

↳ Muut kysymykset

Yhtiön perustaminen kannattaa hoitaa alusta asti oikein. Yhtiön alkutaipaleella on useita lain edellyttämiä toimenpiteitä, joissa autamme sinua mielellämme.

Jokapäiväisessä arjessa

↳ Mallisopimusasiakirjat

↳ Työsopimukset, johtajasopimukset

↳ Riidattomien ja riitaisten saatavien perintä

↳ Verojuridiikka

Meillä on laaja kokemus yhtiön johdon tukemisesta ja neuvonnasta niin yhtiöoikeudessa kuin sopimusoikeudessakin. Sopimusten laatiminen on ennen kaikkea riskien kartoittamista ja hallintaa.

Työoikeus on varsin kattavasti pakottavalla lainsäädännöllä ja velvoittavilla työehtosopimuksilla säännelty oikeudenala. Oikeilla valinnoilla ja työ- tai johtajasopimusten ratkaisuilla voidaan kuitenkin merkittävästi vaikuttaa moneen seikkaan ja ennen kaikkea esimerkiksi yhtiön avainhenkilöiden salassapito- ja kilpailukieltovelvoitteisiin. Työsuhteen hallitsematon ja harkitsematon päättäminen on tyypillisesti yritykselle merkittävä taloudellinen riskitekijä. Sen sijaan analyyttisella etukäteissuunnittelulla voidaan irtisanomisiin liittyvät riskit ja kustannukset ennakoida sekä välttää pitkät ja epävarmat riitaprosessit.

Palveluumme kuuluu sekä riidattomien että erityisesti riitaisten saatavien perintä. Perintätoimeksiannoissa tavoitteena on luonnollisesti saatavien kustannustehokas ja nopea kotiuttaminen. Onnistunut ja tehokas perintä edellyttää usein kuitenkin myös velallisen aseman tunnistamista ja tämän tilanteeseen räätälöityjen ratkaisujen löytämistä.

Erityistilanteissa

↳ Riitojen ratkaisu

↳ Oikeudenkäynnit

↳ Yritysjärjestelyt

Riitojen ratkaisu ja erityisesti oikeudenkäyntien menestyksellinen hallinta on tärkeä osa menestyksekästä yritysliiketoimintaa.

Hyvällä sopimusten hallinnalla ja riskien etukäteiskartoituksella voidaan minimoida riitojen ja oikeudenkäyntien aiheuttamaa epävarmuutta merkittävästi. Liiketoimintaan kuitenkin luonteenomaisesti sisältyy riskejä ja näistä eskaloituu toisinaan riitoja. Olemme kokeneita riitojen ratkaisussa ja tuotamme korkeatasoisia sekä käytännöllisiä vaihtoehtoja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen. Riitatilanteessa olennaista on löytää eri toimintavaihtoehdoista liiketaloudellisesti ja kaupallisesti paras ratkaisu.

Taloudellisia haasteita kohdatessa

↳ Yrityssaneeraus

↳ Konkurssitilanteet

Olemme avustaneet menestyksellä useita maksuvaikeuksiin ajautuneita yrityksiä löytämään yritystoiminnalle kannattavan pohjan erilaisilla sopimuksenvaraisilla tai tuomioistuimen kautta toteutetuilla yrityssaneerausratkaisuilla. Autamme yrityksiä saatavien valvonnassa myös konkurssitilanteissa ja toimimme vakiintuneesti myös konkurssipesissä pesänhoitajana.

Muut lakipalvelut yrityksille

↳ Koulutukset ja luennointi

↳ Neuvonta ja konsultointi

Tulemme tarvittaessa kouluttamaan tekijäsi juridiikan saloihin. Lakimiehiltämme löytyy laaja-alaista ja monipuolista osaamista, joten kysy rohkeasti koulutuksistamme.

Lakitoimistopalvelut yksityishenkilöille

↳ Testamentit

↳ Avioehto-
sopimukset

↳ Perinnönjaot ja -osoitukset

↳ Perunkirjoitukset

↳ Perheoikeus

Perhe- ja perintöoikeudelliset kysymykset koskettavat lähes jokaista meistä jossain elämänvaiheessa. Sen vuoksi niitä on hyvä pysähtyä pohtimaan jo etukäteen, yhdessä asiantuntijan kanssa. Esimerkiksi testamenttia voidaan perintöverosuunnittelun välineenä, vaikka haluaisikin jakaa omaisuutensa lakimääräistä perimysjärjestystä noudattaen. Samoin perunkirjoituksessa tehtävillä ratkaisuilla voi olla huomattavakin vaikutus perillisten kokonaisverorasitukseen.

Muut lakipalvelut yksityishenkilöille

↳ Riitojen ratkaisu

↳ Oikeudenkäynnit

↳ Neuvonta ja konsultointi

Kysy rohkeasti lisää kaikista lakipalveluistamme ykistyishenkilöille.

Ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää

Olemme kaikenkokoisten yritysten oma lakiosasto ja yksityishenkilöiden luotettava kumppani lakiasioissa.
Ota yhteyttä